สินค้าและบริการ

สินค้าใหม่

สิ่งพิมพ์ ชุด พระศรีคเณศ

ประกอบไปด้วย ปฏิทินแขวน,

ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินไดอะรี่ 

 

 

ทั้งชุดราคาชุดละ 650.-


Display / ตกแต่ง

 

สำหรับงานโฆษณา poster ในรูปแบบ
screen, inkjet และ offset
เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ชั้น ในความละเอียดสูง
(Photo quality : Rip software)
ด้าน Inkjet และภาพที่เป็น Effect 3D ฯลฯ

 

 

 

 

 Mobile / ที่แขวนหมุนไปมา

 Poster / โปสเตอร์

Flag / ธง

 Hanger / ที่แขวน

 

 

 

 

 Map / แผนที่